+

Adaptacja kina „ZORZA” na Centrum Sztuki Filmowej w Chełmie

Projekt 2012

Projekt budowlany oraz wykonawczy adaptacji pomieszczeń kina „ZORZA” na potrzeby Centrum Sztuki Filmowej w Chełmie.

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé, Maciej Sokół