+

Centrum Lokalne „Dawny Bazar Rogatka”

Projekt: VII 2018

Centrum Lokalne „Dawny Bazar Rogatka”

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé-Deda, Aleksandra Zakęś, Monika Tymińska, Julia Wąsak

III nagroda w konkursie

Konkurs na opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego „Dawny Bazar Rogatka”. Projekt zawiera propozycję programu i rozwiązań organizacyjnych oraz scenariusze użytkowania terenu. Koncepcja nawiązuje do tradycji miejsca i obejmuje zarówno funkcje o stałych lokalizacjach, urządzenia plenerowe, jak i funkcje w obiektach czasowych i sezonowych. Obszar ten odczuwa się obecnie jako teren o słabo wykształconych granicach przestrzennych. Jako główną ideę projektu przyjęto stworzenie kilku charakterystycznych miejsc, które mają sprzyjać podejmowaniu aktywności społecznych. Sensem powstania Centrum Lokalnego nie jest tylko modernizacja infrastruktury czy estetyzacja przestrzeni, ale przede wszystkim integracja społeczności.