+

Centrum lokalne – Plac Hallera w Warszawie

Projekt: XII 2016

Projekt koncepcyjny oraz wielobranżowy Centrum Lokalnego Plac Gen. J. Hallera w Warszawie

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Aleksandra Zakęś, Beata Kamińska, Antoni Prokop, Maciej Sokół, Artur Mateńko, Ewa Potapow (mamArchitekci), Urszula Michalska (kształtownia.pl), Marta Truszkiewicz (ak-architektura)

Współpraca: Zuzanna Massé-Deda, Agata Wieczorek, Michał Dybko, Agnieszka Radomska, Marta Kamińska

Współpraca ekspercka: Andrzej Jaroński, Aleksander Krasucki, Wojciech Nowakowski, Jarosław Odzioba, Marcin Gosiewski

Grafika: Małgorzata Chustecka


Wielobranżowa koncepcja usytuowania Centrum Lokalnego na pl. Gen. J. Hallera w Warszawie. Projekt obejmuje dostosowanie lokali użytkowych i obszaru placu do potrzeb lokalnej społeczności i uwzględnia m.in.: propozycję kształtowania polityki lokalowej dla tego rejonu, ochronę zabytkowej tkanki urbanistycznej i dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych (w tym przeniesienie pętli autobusowej). W ramach opracowania, na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych, została przygotowana analiza potrzeb lokalnej społeczności. Przedstawione zostały również propozycje programowe wraz z analizą kosztową i zasadami etapowania prac, a także sformułowane wnioski i wytyczne do zmian dokumentów planistycznych.

Teren objęty opracowaniem znajduje się w obszarze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

Obszar objęty opracowaniem stanowi część układu urbanistycznego osiedla Praga II, wpisanego do rejestru zabytków przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzją nr 458/201.