+

Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie

Projekt: IV 2012

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Marcin Pietuch (FD), Piotr Giemborek (FD), Nikodem Kursa (FD), Justyna Zamulińska (FD), Dominika Pietuch (FD)

Centrum Nauki i Techniki ENERGIA to obiekt o wielofunkcyjnym charakterze, łączący zadania edukacyjne, muzealne i naukowo–badawcze. Uzupełnieniem jest program usług towarzyszących obejmujących kawiarnię, sklep-księgarnię i sale umożliwiające organizowanie konferencji. Jako wariant przyjęto, że sala wielofunkcyjna może być wykorzystana również do organizacji spotkań promocyjnych, wykładów a nawet wyświetlania filmów. Założono też, że część z 7h terenu objętego opracowaniem zostanie zarezerwowana dla dodatkowych przedsięwzięć komercyjnych, w tym przewidywanego większego obiektu gastronomicznego. Ma to na celu podniesienie efektywności ekonomicznej obiektu, ograniczenie kosztów utrzymania i lepsze wykorzystanie zrealizowanej infrastruktury parkingowej.

Jako dodatkową atrakcję Centrum proponuje się zrealizowanie Parku LABORATORIUM o powierzchni ok 5h, który będzie miejscem lokalizacji przykładowych obiektów współczesnej inżynierii pozyskiwania energii (tzw. zielonej energii) oraz tematycznego interaktywnego placu zabaw dla dzieci. Instalacja urządzeń powinna uwzględniać włączenie w obręb ekspozycji i wyposażenie w atrakcyjne i przystępne dla młodzieży i dorosłych (bez specjalistycznego wykształcenia w zakresie tematu ekspozycji) schematy, makiety, modele i urządzenia interaktywne wyjaśniające zasadę działania i efektywność pozyskiwania oraz przetwarzania energii.

Ruch zwiedzających ekspozycję stałą przebiegać będzie zgodnie z zasadą zegara geologicznego poprzez poszczególne strefy tematyczne. Zwiedzający będzie mógł dokonać samodzielnego wyboru tematów oraz przechodzić pomiędzy nimi wyciągając własne wnioski i spostrzeżenia. Wystawa przygotowana będzie do odbiorców w różnym wieku a zespoły tematyczne różnić się będą formą plastyczną.

Inspiracją do kształtowania bryły obiektu były słupy bazaltowe – charakterystyczna formacja skały o pochodzeniu wulkanicznym. Wprost odwołuje się to do zagadnień wokół których powstaje Centrum Nauki i Techniki ENERGIA, obejmujących problematykę geologiczną a także historię i współczesne metody pozyskiwania energii. Nawiązanie do inspiracji jest czytelne nie tylko w formie budynku oraz materiałach wykończeniowych ale również w charakterystycznym, tarasowym ukształtowaniu terenu objętego zagospodarowaniem.

Materiały graficzne: JAZ+Architekci i Fabryka Dekoracji;
Zdjęcia bazaltu: Internet