+

Cukrownia Borowiczki

Projekt: IX 2017

Cukrownia Borowiczki

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé-Deda, Grażyna Barańska-Ebert, Magda Niedzielska, Julia Wąsak, Michał Dybko, Katarzyna Jarzębska, Stanisław Wiktorek


Wielobranżowa koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy adaptacji zespołu zabytkowych obiektów dawnej Cukrowni Borowiczki do funkcji centrum konferencyjnego. Projekt przewiduje różne modele  zagospodarowania terenu objętego przyszłą inwestycją, z uwzględnieniem zachowania funkcji magazynowo-archiwizacyjnej w części obszaru.

Obszar objęty opracowaniem: ok 10 ha.
Powierzchnia użytkowa obiektów: ok 8000 m
2.