+

Konkurs na koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania części osiedla Wygoda w Białymstoku

Projekt: 2015

Konkurs na koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania części osiedla Wygoda w Białymstoku.

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé-Deda, Maciej Sokół

Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania nowej części osiedla WYGODA w Białymstoku. Opracowanie obejmuje wytyczne planistyczne dla tej części miasta oraz propozycje przestrzenne zespołu  samodzielnych osiedli wraz z programem usługowym oraz rozwiązaniami drogowymi i komunikacyjnymi. Projekt wykonano w ramach konkursu urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej części osiedla WYGODA.

Obszar objęty opracowaniem: ok. 130,2 ha
Powierzchnia zabudowy mieszkaniowej: ok. 36,5 ha
Powierzchnia zabudowy usługowej: ok. 11,3 ha
Projekt nagrodzony.