+

Koncepcja przeznaczenia i zagospodarowania kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym

Projekt 2015

Konkurs na opracowanie programu użytkowego oraz ogólnej koncepcji przeznaczenia i zagospodarowania kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym.

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé, Anna Nauwaldt, Mateusz Szpotowicz

Koncepcja programu użytkowego oraz zagospodarowania przestrzennego kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym. Przestrzeń dawnego kamieniołomu jest obszarem o dużych walorach krajobrazowych, widokowych i geologicznych, dość jednak zdegradowanym. Poszczególne etapy proponowanej rewitalizacji umożliwiają wydobycie jego potencjału turystycznego. Najważniejszym zadaniem projektowym będzie uczytelnienie i  porządkowanie przestrzenne terenu opracowania. Proponowane elementy programu funkcjonalnego koncentrują się wokół konkretnych walorów środowiska przyrodniczego, m.in. malowniczego brzegu Wisły. Projektowana ścieżka edukacyjna zwraca uwagę walory krajobrazu. Proponowane rozwiązania w minimalny sposób ingerują w tkankę naturalną. Przedstawiony program jest elastyczny – może podlegać  modyfikacjom w zależności od potrzeb społeczności lub propozycji inwestorskich.