+

Konkurs na opracowanie koncepcji sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy

Projekt: 2014

Konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy.

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé-Deda, Anna Nauwaldt, Mateusz Szpotowicz

Opracowanie konkursowe koncepcji plastyczno-przestrzennej sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy. Idea wystawy zakłada zbudowanie ciągu czasoprzestrzennego, stopniującego napięcie i  mocje związane z wchodzeniem w kontakt z obiektami historycznymi. Ścieżka zwiedzania prowadzi od przestrzeni wirtualnej, nasyconej informacjami, multimediami, operującej skrótami do przestrzeni sacrum, w której  znajdują się jedynie oryginalne eksponaty. Ze względu na historyczny, zabytkowy i symboliczny charakter budynku muzeum, przyjęto, że aranżacja wystawy będzie w minimalnym stopniu ingerować w jego tkankę, a  ej elementy będą stały w wyraźnym kontraście do zastanej przestrzeni.