+

Wystawa „Krzyżowa: Odwaga i Pojednanie”

Projekt: IV 2014

Krzyżowa: Odwaga i Pojednanie

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé-Deda


Opracowanie konkursowe.


Projekt powstał w ramach konkursu architektoniczno-krajobrazowego na koncepcję rewitalizacji ogrodu i projekt wystawy plenerowej Krzyżowa: Odwaga i Pojednanie dotyczącej pojednania polsko-niemieckiego. Koncepcja nawiązuje do charakteru oraz formy ogrodu barokowego. Założenie zorganizowane jest wokół zbiornika wodnego, umieszczonego na skrzyżowaniu głównych osi, będącego symbolem mszy świętej z 1989 roku. Czytelny jest podział na cztery odrębne strefy dotyczące kolejnych rozdziałów omawianej historii. Rozpoczęcie i zakończenie ścieżki zwiedzania następuje w tym samym miejscu, przy wysokim murze. Na początku jest to dla zwiedzającego granica i bariera nie do przejścia, na końcu wystawy, po przebyciu labiryntu, uczestnik uwalnia się i wychodzi na wzniesienie, stoi ponad murem. Może zobaczyć drogę jaką przeszedł i popatrzeć w przyszłość. Zaproponowana forma wystawy plenerowej pozwala w rozmaity sposób korzystać z przestrzeni ogrodu: jako miejsca wyciszenia i kontemplacji, poznania historii i zrozumienia jej.

Obszar objęty opracowaniem: 2700 m².