+

Muzeum im. Prof. St. Fischera w Bochni

Projekt: XII 2016

Rewitalizacja zespołu budynków i wirydarza w Muzeum im. Prof. St. Fischera w Bochni.

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé-Deda, Stanisław Wiktorek, Cecylia Brandt-Jeżo

Kompletny projekt aranżacji przestrzeni wystawienniczej w siedzibie Muzeum im. Prof. St. Fischera obejmujący m.in.: rewitalizację piwnic budynku głównego i wirydarza, urządzenie dziedzińca Muzeum oraz uporządkowanie otoczenia muzeum, w tym nasadzenie krzewów i innej roślinności, a także aranżację zadaszonej estrady, adaptację pomieszczeń muzeum oraz budynku magazynowo-gospodarczego, rozbudowę części podziemnej i nadziemnej muzeum.

Obszar opracowania znajduje się na terenie historycznego, zabytkowego układu urbanistycznego miasta i jest objęty Programem Rewitalizacji Bochni na lata 2015-2025. Obiekty zespołu Muzeum wpisane są do rejestru zabytków Województwa Małopolskiego.