+

Nowe Orłowo w Gdyni

Projekt: II 2010

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na projekt osiedla Nowe Orłowo w Gdyni

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé, Artur Mateńko, Andrzej Karwan

Za podstawę przy projektowaniu tego nadmorskiego osiedla przyjęliśmy trzy uzupełniające się założenia dotyczące estetyki architektonicznej. Pierwsze to nawiązanie do modernistycznej architektury międzywojnia, charakterystycznej również dla Gdyni. Stąd poszukiwanie surowej i oszczędnej formy budynków wyraźnie odcinających się od otaczającego krajobrazu, architektury o klarownych podziałach i powściągliwym detalu.

Drugą wytyczną było dla nas dążenie do przełamania skali zabudowy domów wielorodzinnych i próba nadania osiedlu charakteru willowego przy efektywnym nasyceniu powierzchniami użytkowymi. Staraliśmy się ukryć najbardziej uciążliwe i najmniej ciekawe przestrzenie garażowe oraz skoncentrować ruch kołowy wzdłuż wybranych uliczek bez tworzenia otwartych parkingów czy wprowadzania dojazdów w głąb projektowanych kwartałów. Dzięki takiemu rozwiązaniu powstały tarasy, które powiązano z mieszkaniami znajdującymi się na parterach – nie tylko wzbogacając tym same mieszkania, ale właśnie łamiąc skalę zabudowy wielorodzinnej. Dodatkowo, przestrzenie te zyskają w ten sposób „gospodarzy”, którzy uchronią je przed dewastacją i zaniedbaniem – typowym dla osiedli zamieszkanych przez wiele osób.

Jako ostatnie, ale równie ważne, postawiliśmy założenie dotyczące nawiązania charakterem architektury do miejsca (w mikroskali), w którym jest ona planowana. Nawiązania formą lub kształtem detalu uznaliśmy za niewłaściwe i nieprzekonujące. W tym wypadku najważniejszy stał się dla nas materiał, który w znacznym stopniu decyduje o odbiorze architektury. Doszliśmy do wniosku, że w określonym kontekście kulturowym i przyrodniczym oraz założonej konwencji estetycznej właściwe będzie użycie drewna w skali wykraczającej poza detal. W efekcie dla elewacji „orientowanej” drewno stanie się dodatkowym walorem i cechą charakterystyczną, a będą to przesłony w loggiach i tarasach, posadzki i wykończenie ścian.

Łącząc ze sobą te trzy elementy, nadaliśmy projektowanym budynkom kształt lekkich kaskadowych domów, które nawiązują do surowej modernistycznej estetyki, a wszystko osadzone jest w zieleni tarasów i łagodnie opadających ogrodów.

Materiały graficzne, wizualizacje: JAZ+Architekci