+

Plac Narutowicza w Warszawie

Projekt: IV 2013

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Masse-Deda, Anna Ciosek, Urszula Michalska, Aleksandra Zakęś, Radosław Malinowski, Maciej Sokół

W trakcie analiz zgromadzonych materiałów oraz autorskiego badania przestrzeni Placu Narutowicza, przyjęto dwie podstawowe wytyczne dla dalszych prac projektowych:

I. Dokończenie urbanistyki placu. Uczytelnienie powiązań przestrzennych, stworzenie „miejsc” na placu w opozycji do „przestrzeni placu”.
II. Znalezienie formuły dla pogodzenia różnych, często sprzecznych oczekiwań rozmaitych grup użytkowników placu.

Jako założenia uzupełniające powyższe wytyczne przyjęto:
III. Ochronę dziedzictwa przyrodniczego Warszawy,
IV. Realność i racjonalność ekonomiczną rozwiązań.

Zgodnie z przyjętymi wytycznymi i założeniami prezentuje się propozycję projektową nowej regulacji placu inspirowaną pierwotnym (planowanym) planem urbanistycznym.

„Moim zdaniem kluczem do tej modernizacji jest to, żeby zrobić ten Plac tak, żeby można było na nim przebywać” – cytat za „Raport z konsultacji Nowy Plac Narutowicza”.