+

Projekt koncepcyjny rewitalizacji Kwartału nr 36 w Szczecinie

Projekt: VI 2016

Projekt koncepcyjny rewitalizacji Kwartału nr 36 w Szczecinie

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé-Deda, Aleksandra Zakęś, Maciej Sokół, Katarzyna Szpicmacher, Piotr Jędras

II nagroda w konkursie


Projekt jest propozycją przekształcenie kwartału w sąsiedztwo, składające się z czytelnie określonych i zróżnicowanych podwórek, skupionych wokół przestrzeni publicznej. Zasada gradacji stopnia prywatności jest przejrzysta, a obiekty i funkcje odpowiadają potrzebom różnych grup mieszkańców. Przewidziano przekształcenie wnętrza kwartału oraz realizację m.in. nowego garażu podziemnego, żłobka, budynku wielorodzinnego, miejsca aktywności sąsiedzkiej, modernizację istniejącego budynku biurowego, a także nowych pawilonów usługowych, elementów małej architektury i nasadzeń zieleni. Obiekty znajdujące się w granicach opracowania objęte są ochroną konserwatorską na mocy gminnej ewidencji zabytków. Projekt wykonano w ramach konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej rewitalizacji obszaru, obejmującego kwartał śródmiejski oznaczony numerem 36 w Szczecinie.

Kwartał znajduje się w obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Szczecina (aktualizacja w 2014 roku).