+

Przystanek Koszalin

Projekt: X-XI 2009

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé, Urszula Michalska, Aleksandra Zakęś

Pomysłem na dworzec i tereny do niego przyległe jest bardzo szerokie potraktowanie tytułu konkursu „Przystanek Koszalin”. Przystanek nie jako krótki postój czy pospieszna przesiadka w podróży, ale moment zatrzymania, przerwa w codziennym zabieganiu, czas wolny i wyjątkowy, który też należy wyjątkowo wykorzystać. Miejscem doskonałym do spędzenia tego czasu może być Koszalin i nowy dworzec, ale nie tylko w rozumieniu dworca PKP i PKS, ale również dworców turystycznego i kulturalnego, których koncepcje znalazły się w projekcie.

Główne kierunki przekształceń wg. założeń autorskich.

Zniwelowanie wrażenia rozszczepienia miasta na dwie podzielone torami części. Nadanie ulicy Zwycięstwa rangi głównego, centro twórczego rdzenia miasta. Przekształcenie ulicy Szczecińskiej w równoważny dalszy ciąg tej samej struktury. Zbliży to do siebie obie strony torów. Dodanie przyległej sieci przestrzeni publicznych do utworzonej osi pozwoli „zszyć” miasto w jeden spójny wizualnie i funkcjonalnie organizm. Wartością będzie oddziaływanie na siebie dwóch stron, tak, aby wzajemnie się wzbogacały.

Utworzenie z obszaru za torami, nowej dzielnicy, choć wciąż silnie uprzemysłowionej to z wykształconą na jej przyczółku nową tkanką miejską. Zainwestowanie w rozwój tego obszaru jest kluczowe dla sensowności całego projektu, stan obecny jest do tego stopnia nie atrakcyjny że nie ma potrzeby łączenia go z pozostałą częścią miasta. Humanizacja tej strefy, dodanie funkcji rekreacyjno-turystycznej oraz wydobycie walorów krajobrazowych będzie magnesem przyciągającym mieszkańców i turystów na drugą stronę torów.

Nadanie dworcowi funkcji zwornika. Dworzec oraz tereny do niego przyległe oprócz spełniania swojej podstawowej funkcji – obsługi pasażerów, będą spajać miasto, będą miejscem krzyżowania się dróg wszystkich mieszkańców Koszalina, a przede wszystkim śródmieścia i nowej dzielnicy. Wprowadzenie dodatkowych atrakcyjnych elementów do tej strefy sprawi, że dworzec będzie tętnił życiem nie tylko w sezonie.

Dostosowanie tkanki miasta do skali człowieka. Ukończenie oraz zamknięcie istniejących struktur urbanistycznych, segregacja przestrzeni na prywatne i publiczne oraz wytwarzanie nowych, przyjaznych miejsc pozwoli poczuć człowiekowi, że jest tu najważniejszy.

Poszanowanie dla istniejącego układu i rozłożenia funkcji w mieście. Nie wprowadzanie drastycznych, trudnych do zaakceptowania przez mieszkańców zmian tylko twórcze przekształcanie i uwypuklanie istniejących wartości. Podkreślanie dodawanymi elementami charakteru miejsc i rozwijanie ich potencjału.

Materiały graficzne: JAZ+Architekci