+

Centrum Biblioteczno–Kulturalne w Psim Polu

Projekt: VII 2013

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé-Deda, Joanna Poniedzielska, Aleksandra Zakęś, Maciej Sokół

Projektowany obiekt znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Psie Pole, w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszo-rowerowego oraz terenów zieleni publicznej. Budynek użyteczności publicznej łączy funkcje osiedlowego domu kultury i miejskiej biblioteki.

W jego programie jest uwzględniona wielofunkcyjna sala widowiskowa z zapleczem na ok 150 miejsc, z możliwością zmiany aranżacji i adaptacji pod salę taneczną, wykładową, teatralną lub kinową. Projekt uwzględnia możliwość uzupełnienia programu obiektu o część komercyjną, dobrze skojarzoną z główną funkcją całego założenia, czyli księgarnią połączoną z kawiarnią, zlokalizowaną na dwóch kondygnacjach. Rozkład funkcji umożliwia niezależne funkcjonowanie wszystkich jego samodzielnych części: centrum kultury, biblioteki, zespołu sali wielofunkcyjnej oraz części komercyjnej.

Dookoła zaprojektowano placyki wyłożone szlachetną nawierzchnią oraz zieleń i obiekty małej architektury.