+

Psie Pole – Centrum Biblioteczno – Kulturalne

Projekt: VII 2013

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé-Deda, Joanna Poniedzielska, Aleksandra Zakęś, Maciej Sokół