+

Skwer POLIN w Warszawie

Projekt: VI 2018

Skwer POLIN w Warszawie

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé-Deda, Marta Truszkiewicz, Aleksandra Zakęś, Monika Tymińska


Koncepcja zagospodarowania terenu zieleni znajdującego się w pobliżu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w skład którego wchodzi skwer W. Brandta. Projekt składa się z koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, projektu zieleni, układu komunikacyjnego i elementów wyposażenia w powiązaniu z terenami otaczającymi. Centralna część skweru zachowa swoją otwartą formę. Planowany jest nowy układ ścieżek, lekkie pofalowanie terenu i nasadzenia, które pozwolą na wydzielenie dodatkowych przestrzeni o zmiennym charakterze. Pojawią się miejsca do uprawiania sportu, zabawy z dziećmi, spokojniejszej rekreacji, pikników czy spotkań towarzyskich.