+

Tereny rekreacyjne w Rembertowie

Projekt: III – IV 2013

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé-Deda, Urszula Michalska, Aleksandra Zakęś, Maciej Sokół

Ideą projektu było stworzenie przestrzeni rekreacji i wypoczynku dla wielopokoleniowej społeczności, z czytelnym wydzieleniem stref do różnorodnej aktywności, a także zachowanie walorów krajobrazowych i otworzenie niedostępnego terenu dla użytkowników. Dzięki ograniczeniu działań inwestycyjnych, wzmocniono naturalny charakter przestrzeni. Krajobrazowe rozwiązania styków różnych obszarów i stref, przy wykorzystaniu urządzeń wykonanych z naturalnych materiałów, wpisują się w zastany krajobraz.