+

Wystawa „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek”

Projekt: VI 2017

Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé-Deda, Stanisław Wiktorek, Agnieszka Radomska, Cecylia Brandt-Jeżo, Michał Dybko

Grafika: Małgorzata Chustecka


I nagroda w konkursie

Wystawa ukazuje wybrane aspekty najnowszej historii Ziem Zachodnich i Północnych. Jest to opowieść o procesie budowania wspólnoty wśród setek tysięcy wykorzenionych migrantów, opowieść o zniszczeniu i odbudowie, o dorobku cywilizacyjnym stworzonym na wojennych gruzach. Narracja wystawy prowadzona jest linearnie przez kilka sekcji tematycznych, które – mimo że stanowią odrębne części – są ze sobą  logicznie powiązane. Zgodnie z przyjętym założeniem najpierw ukazane jest doświadczenie zbiorowe – wielka migracja, a w kolejnych sekcjach widz poznaje doświadczenia jednostek, konkretnych osób i rodzin. Wystawa zbudowana jest z elementów systemowych umożliwiających prezentację w wielu lokalizacjach. By poprawić mobilność wybrano materiały powszechnie dostępne i odporne na działanie trudnych warunków  atmosferycznych.

Powierzchnia ekspozycji: ok. 200 m².
Wystawa zrealizowana. Prezentowana we Wrocławiu, Szczecinie, Opolu, Zielonej Górze, Olsztynie i Warszawie.