+

Wystawa „Siedem cudów Wrocławia i Dolnego Śląska”

Projekt i produkcja 2015

Wystawa: 2015

Koncepcja oraz produkcja wystawy „Siedem cudów Wrocławia i Dolnego Śląska” organizowanej jako jedno z głównych wydarzeń w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016 we Wrocławiu.

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé, Aleksandra Zakęś, Anna Nauwaldt, Mateusz Szpotowicz, Stanisław Wiktorek, Piotr Wiśnioch

Projekt grafiki: Bart Różalski, Felis-Fidelis

Konkurs na opracowanie koncepcji wystawy „7 cudów Dolnego Śląska” i aranżacji sali edukacyjnej wraz z programem zajęć edukacyjnych. Tytułowe 7 cudów to zbiór autonomicznych obiektów o ogromnym znaczeniu zarówno artystycznym, jak i kulturowym, których największą wartością jest ich autentyzm. W projekcie wystawy każdy eksponat jest pretekstem do zaprezentowania szerszego kontekstu historycznego,  artystycznego oraz społecznego. Poszczególne przestrzenie są wyraźnie wydzielone, co powoduje podzielenie ścieżki zwiedzania na etapy, ściśle związane z każdym z cudów. Wokół każdego eksponatu stworzono  przestrzeń – odrealniony świat, inspirujący do osobistego kontaktu z eksponatem. W projekcie wystawy zadbano o właściwy i bezpieczny sposób prezentacji dzieł sztuki i przedmiotów o wysokiej wartości.

Powierzchnia ekspozycji: ok 200 m².