„Stacja Muzeum” konkurs na muzeum kolejnictwa w Warszawie

Plac Narutowicza w Warszawie

Konkurs na projekt Muzeum Historycznego w Skierniewicach

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna parku edukacyjnego „Akademia Bajki” w Pacanowie

Koncepcja przeznaczenia i zagospodarowania kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym

Panteonu-Mauzoleum ofiar zbrodni komunistycznych zlokalizowanego na kwaterze Ł Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie

Nowe Orłowo w Gdyni

Plan regulacyjny „Chopin Airport City” w Warszawie

Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznych obszaru wystawy WUWA we Wrocławiu

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna biblioteki publicznej i urzędu miejskiego w Czechowicach – Dziedzicach

Tereny rekreacyjne w Rembertowie

Przystanek Koszalin

Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie

Konkurs na koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania części osiedla Wygoda w Białymstoku

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej miejskiej promenady „Droga do Wolności” w Gdańsku