+

ZUZANNA MASSÉ-DEDA

współwłaściciel / plastyk

z.masse@jazplus.pl
+48 609 077 660

Od 2007 r. członek zespołu JAZ. Od 2010 wspólnik firmy JAZ+Architekci.
Studia m.in. na Wydziale Edukacji Artystycznej ASP w Łodzi i w SW Rzemiosł Artystycznych.


fot. Bart Różalski