+

ALEKSANDRA ZAKĘŚ

kierownik projektów / architekt

a.zakes@jazplus.pl
+48 601 799 500
fot. Bart Różalski