Kwartał nr 9

Szczecin | 2018-2019

Klient

Miasto Szczecin

Współpraca

Fundacja PZR, Fundacja STOCZNIA, Kształtownia.pl

Powierzchnia

13 ha

Faza projektu

Projekt koncepcyjny

Pobierz pdf

Projekt koncepcyjny rewitalizacji kwartału zabudowy śródmiejskiej w centrum Szczecina. Konsultacje społeczne, warsztaty i analizy wielobranżowe, w tym projekt zieleni, projekt funkcjonalno-przestrzenny z wprowadzeniem nowej zabudowy, przebudową i rozbudową infrastruktury istniejącej. Analizy własnościowe, scenariusze działania przestrzeni wspólnych i wytyczne do rozwoju zdegradowanej części miasta w powiązaniu z otoczeniem. Analizy przeprowadzone w ramach programu Rewitalizacji Miasta Szczecin. Konsultacje społeczne, koncepcja architektonicznourbanistyczna.