Szczecin – Kwartał nr.9

Szczecin | 2018-2019

Klient

Miasto Szczecin

Współpraca

Fundacja PZR, Fundacja STOCZNIA, Kształtownia.pl

Powierzchnia

13 ha

Faza projektu

Projekt koncepcyjny

Pobierz pdf

Zespół:
Andrzej Jaworski
Anna Kotowska
Monika Tymińska

Projekt koncepcyjny rewitalizacji kwartału w centrum zabudowy śródmiejskiej Szczecina.
Konsultacje społeczne, warsztaty i analizy wielobranżowe, w tym projekt zieleni, projekt funkcjonalno-przestrzenny z wprowadzeniem nowej zabudowy,
przebudową i rozbudową infrastruktury istniejącej.
Analizy własnościowe, scenariusze działania przestrzeni wspólnych i wytyczne do rozwoju zdegradowanej części miasta w powiązaniu z otoczeniem.
Analizy przeprowadzone w ramach programu Rewitalizacji Miasta Szczecin. Konsultacje społeczne, koncepcja architektoniczno - urbanistyczna.

Pełny opis projektu na stronie Rewitalizacja Szczecin – kwartał 9 : Konsultacje Społeczne

Diagnoza na podstawie konsultacji społecznych PZR+Fundacja Stocznia: Diagnoza