Centrum Mysłowic

Mysłowice | 2021

Klient

Miasto Mysłowice

Powierzchnia

256 000 m²

Faza projektu

Projekt koncepcyjny

Nagroda

II nagroda w konkursie

Konkurs miał na celu stworzenie nowej jakości przestrzeni centrum starówki Mysłowic w perspektywie- tymczasowej oraz długoterminowej.

Tymczasowa, mobilna aranżacja pierzei Rynku stworzy kubaturową „ścianę”, kameralizującą przestrzeń i definiującą rynek jako regularne i kompletne wnętrze urbanistyczne. Jednocześnie proponowana forma ma zachować połączenie pomiędzy rynkiem a atrakcyjnymi terenami zieleni.
Odpowiedni dobór gatunków roślin oraz form małej architektury, a także większa elastyczność funkcjonalna instalacji ma stworzyć przyjazne dla mieszkańców miejsce, które rozładuje tym samym negatywne skojarzenia z wcześniejszymi próbami aranżacji obecnej struktury “ruraparku”.

Zagospodarowanie docelowe nazwane „Kwartałem Muzycznym” symbolicznie otwiera się zarówno na Rynek, jak i tereny zieleni. Dzięki atrakcyjnym pasażom pieszym zlokalizowanym w parterach projektowanych kamienic możemy, prosto z Rynku przechodząc przez wewnętrzny zielony dziedziniec, przejść do parku. Stworzenie sekwencji kolejnych wnętrz, swoista ich gradacja - od krajobrazu zurbanizowanego do naturalnego. Jest to kontynuacja charakterystycznej zasady kształtowania zarówno obecnego jak i proponowanego tymczasowego zagospodarowania, ale w formie architektury trwałej, funkcjonalnej oraz reprezentacyjnej.
Dzięki bogatemu programowi parterów oraz dużej sali koncertowej znajdującej się w narożniku ulicy Kaczej i Strumieńskiego, Mysłowice zyskają tętniącą życiem przestrzeń, z uwzględnieniem przyzwyczajeń oraz oczekiwań mieszkańców diagnozowanych w konsultacjach społecznych.

I etap:
Andrzej Jaworski
Anna Kotowska
Martyna Kędrzyńska
Marianna Waśniewska
Joanna Bokuniewicz

II etap:
Andrzej Jaworski
Anna Kotowska
Joanna Bokuniewicz
Zuzanna Trzcinska
Karolina Hajkowicz

Konstrukcja: Maciej Leszczyński
Konsultacje w zakresie zieleni: Kształtownia.pl Urszula Michalska
Projekt drogowy: Andrzej Jaroński
Wizualizacja: 2K Visualization & Design