Piaseczno – zagospodarowanie rejonu Dworca PKP

Piaseczno | 2021/2022

Klient

Miasto Piaseczno

Powierzchnia

67,87 ha

Faza projektu

Projekt koncepcyjny

Zespół JAZ+:
Andrzej Jaworski
Marianna Waśniewska
Zuzanna Trzcińska
Monika Ogrodnik
Anna Pruszyńska

Zespół DPP Design:
Diana Polkowska
Magdalena Duda

Współpraca:
Konsultacje społeczne: Think Tank Miasto
Ilustracje: Maja Stanosz
Grafika: Małgorzata Chustecka
Architektura krajobrazu: Joanna Moczulska
Projekt Drogowy: Andrzej Jaroński

Na podstawie konsultacji społecznych został opracowany projekt koncepcji, który stanie się podstawą do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Nowa propozycja przedstawia układ przestrzeni publicznych oraz nowej zabudowy okolic dworca PKP w Piasecznie. Głównym zadaniem projektu było połączenie dwóch stron miasta które dzielą tory kolejowe oraz rewitalizacja obszarów obecnie zdegradowanych. Projekt stara się przywrócić znaczenie kolejki wąskotorowej, usprawnić ruch pieszy i rowerowy, oraz usprawnić działanie usług miastotwórczych które wpłyną na lepszy społeczny odbiór przestrzeni.

Informacja o konsultacjach społecznych: Konsultacje dotyczące okolic dworca PKP – raport i sprawozdania z etapów

Podczas konsultacji pytaliśmy o obecne i przyszłe funkcje oraz potrzeby mieszkańców omawianego terenu.
Jesienią 2021- odbyły się warsztaty projektowe „charrette”, spotkania warsztatowe otwarte oraz spotkania eksperckie, spacer po terenie objętym koncepcją oraz dyżury w punktach konsultacyjnych. W drugiej fazie konsultacji (czerwiec 2022) omawialiśmy zaproponowaną koncepcję. Spotkania odbyły się w czterech punktach informacyjnych, oraz na spotkaniu z prezentacją i dyskusją publiczną. W konsultacjach wzięło udział ok. 550 osób (150 osób jesienią i ok. 400 osób latem).