Warszawa – Plac Hallera

Warszawa | 2016

Klient

Projekt wykonany w ramach programu Warszawskie Centra Lokalne opracowanego przez SARP na zlecenie urzędu m.st. Warszawy

Współpraca

Fundacja STOCZNIA, mamArchitekci, Kształtownia.pl

Powierzchnia

ok. 5 ha

Faza projektu

Projekt wykonawczy

Pobierz pdf

Wielobranżowa koncepcja lokalizacji Centrum Lokalnego na pl. Gen. J. Hallera w Warszawie.
Projekt obejmuje dostosowanie lokali użytkowych i obszaru placu do potrzeb lokalnej społeczności i uwzględnia m.in.: propozycję kształtowania polityki lokalowej dla tego rejonu, ochronę zabytkowej tkanki urbanistycznej i dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych (w tym przeniesienie pętli autobusowej).

W ramach opracowania przygotowana jest analiza potrzeb lokalnej społeczności (na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych) oraz przedstawione propozycje programowe wraz z analizą kosztową i zasadami etapowania prac. Projekt obejmuje również sformułowanie wniosków i wytycznych do zmian dokumentów planistycznych. Teren objęty opracowaniem znajduje się w obszarze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. Obszar objęty opracowaniem stanowi część układu urbanistycznego osiedla Praga II wpisanego do rejestru zabytków.