Warszawa – Plac Narutowicza

Warszawa | 2013

Klient

Miasto Stołeczne Warszawa

Współpraca

Kształtownia.pl

Faza projektu

Projekt koncepcyjny

Nagroda

Wyróżnienie w Konkursie

Zespół

Andrzej Jaworski, Zuzanna Masse-Deda, Julian Żmijewski, Aleksandra Zakęś, Anna Ciosek, Urszula Michalska, Radosław Malinowski, Maciej Sokół

Pobierz pdf

Projekt konkursowy, polegający na wykonaniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru placu Narutowicza w Warszawie.
Przedstawiona praca proponuje ciekawe urbanistycznie, funkcjonalnie i użytkowo rozwiązania przestrzenne. O jej atrakcyjności świadczy rozwiązanie geometrii placu, która wynika wprost z urbanistyki. Obszar ten jest nie tylko istotnym węzłem komunikacyjnym stolicy, a także ważną przestrzenią publiczną, której potencjał dotychczas pozostawał niewykorzystany.

W opracowaniu wykorzystano wnioski wynikające z konsultacji społecznych.