Plac Narutowicza

Warszawa | 2013

Klient

Miasto Stołeczne Warszawa

Współpraca

Kształtownia.pl

Nagroda

Wyróżnienie w Konkursie

Pobierz pdf

Projekt konkursowy, polegający na wykonaniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru placu Narutowicza w Warszawie. Przedstawiona praca proponuje ciekawe urbanistycznie, funkcjonalnie i użytkowo rozwiązania przestrzenne. O jej atrakcyjności świadczy rozwiązanie geometrii placu, która wynika wprost z urbanistyki. Obszar ten jest nie tylko istotnym węzłem komunikacyjnym stolicy, a także ważną przestrzenią publiczną, której potencjał dotychczas pozostawał niewykorzystany. W opracowaniu wykorzystano wnioski wynikające z konsultacji społecznych. Dodatkowym wyzwaniem był fakt, że obszar placu jest wpisany do rejestru zabytków.