Pracownia JAZ+Architekci działa od 2010 roku. Poza doświadczeniem

związanym z projektami architektonicznymi i urbanistycznymi,

posiada bogaty dorobek w projektowaniu i produkcji wystaw.

Realizuje projekty w różnych skalach: od pojedynczych obiektów

po zespoły urbanistyczne i masterplany nowych lub istniejących

obszarów miejskich. W swojej ofercie ma opracowania studialne,

koncepcje programowo przestrzenne, programy funkcjonalno-użytkowe

oraz projekty techniczne (budowlane i wykonawcze).

Julian Żmijewski
Członek Zarządu | Architekt

Od 2007 r. członek zespołu JAZ. Od 2010 wspólnik firmy JAZ+Architekci.
Absolwent Wydziału Architektury PW.

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Członek SARP. Członek MOIA RP.

j.zmijewski@jazplus.pl
605 324 884

Andrzej Jaworski
Członek Zarządu | Architekt

Od 2007 r. członek zespołu JAZ. Od 2010 wspólnik firmy JAZ+Architekci.
Absolwent Wydziału Architektury PW. Członek SARP.

a.jaworski@jazplus.pl
667 689 227