Pracownia JAZ+Architekci działa od 2010 roku. Poza doświadczeniem

związanym z projektami architektonicznymi i urbanistycznymi,

posiada bogaty dorobek w projektowaniu i produkcji wystaw.

Realizuje projekty w różnych skalach: od pojedynczych obiektów

po zespoły urbanistyczne i masterplany nowych lub istniejących

obszarów miejskich. W swojej ofercie ma opracowania studialne,

koncepcje programowo przestrzenne, programy funkcjonalno-użytkowe

oraz projekty techniczne (budowlane i wykonawcze).