Pracownia JAZ+Architekci działa od 2010 r. Mamy bogate doświadczenie związane z projektami architektonicznymi i urbanistycznymi oraz w tworzeniu koncepcji, projektowaniu i produkcji wystaw. Realizujemy projekty we wszystkich skalach - od pojedynczych obiektów, po zespoły urbanistyczne i masterplany nowych lub istniejących obszarów miejskich. Tworzymy opracowania studialne, koncepcje programowo przestrzenne, programy funkcjonalno-użytkowe oraz projekty techniczne (budowlane i wykonawcze).

Julian Żmijewski
Współwłaściciel | Architekt

Od 2007 r. członek zespołu JAZ. Od 2010 wspólnik firmy JAZ+Architekci.
Absolwent Wydziału Architektury PW.

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Członek SARP. Członek MOIA RP.

j.zmijewski@jazplus.pl
605 324 884

Andrzej Jaworski
Współwłaściciel | Architekt

Od 2007 r. członek zespołu JAZ. Od 2010 wspólnik firmy JAZ+Architekci.
Absolwent Wydziału Architektury PW. Członek SARP.

a.jaworski@jazplus.pl
667 689 227

Zuzanna Massé-Deda
Współzałożycielka | Plastyczka

Współzałożycielka zespołu JAZ, projektantka, koordynatorka projektów, członek zarządu firmy. W latach 2010-2021 wspólniczka JAZ+Architekci.
Studiowała m.in. na Wydziale Edukacji Artystycznej ASP w Łodzi i w SW Rzemiosł Artystycznych.

Od 2021 prowadzi własną działalność artystyczną i projektową.

Cecylia Brandt-Jeżo
Architektka

c.brandt-jezo@jazplus.pl

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

Urszula Michalska | Kształtownia
Architektka krajobrazu

Projektantka zieleni prowadząca pracownię architektury krajobrazu Kształtownia.pl. Zajmuje projektami zieleni miejskiej, placów zabaw, opracowaniami dendrologicznymi, projektami ogrodów. Ma doświadczenie w pracy w ramach konsultacji społecznych, projektuje partycypacyjnie, również przy udziale dzieci. Kiedy nie projektuje zieleni - prowadzi warsztaty w autorskiej pracowni ceramiki.

STOCZNIA
Fundacja Pracownia Innowacji i Badań Społecznych STOCZNIA

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” powstała w celu krytycznego i rzetelnego opisywania wyzwań dotyczących życia społecznego w Polsce oraz poszukiwania i upowszechniania skutecznych, innowacyjnych i opartych na partycypacji obywatelskiej metod reagowania na nie. | https://stocznia.org.pl/

PZR
Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

Specjalizujemy się w prowadzeniu złożonych procesów partycypacyjnych. Ich rezultatem są akceptowalne społecznie polityki publiczne w różnych obszarach funkcjonowania samorządu oraz przyjazne przestrzenie publiczne. | http://www.pzr.org.pl/

Think Tank Miasto

Nieformalna grupa złożona ze specjalistów o różnym przygotowaniu. Łączy nas skłonność do myślenia, a przede wszystkim praca związana z miastem, procesami planowania i partycypacji. | https://www.facebook.com/thinktankmiasto/

Weronika Reroń
Graficzka

www.weronikareron.pl

Maja Stanosz
Graficzka

Ilustratorka z wykształceniem architektonicznym specjalizująca się w opracowywaniu wizualizacji przestrzeni miejskich - w szczególności na potrzeby konsultacji społecznych.