zespół „Miasto”

Kim jesteśmy
Interdyscyplinarnym zespołem projektantów pracujących metodami partycypacyjnymi. Współpracujemy z socjologami i psychologami środowiskowymi.
Naszymi partnerami w realizacji projektów są m.in.: Kształtownia, Fundacja STOCZNIA, Fundacja PZR, ThinkTankMiasto.

Co robimy
Projektujemy przestrzeń wspólną.

W przestrzeni wspólnej chcemy spędzać czas razem, czujemy się w niej u siebie – dlatego projektując włączamy jej obecnych i przyszłych użytkowników w proces zmian. Stawiamy pytania o ich potrzeby, prowadzimy obserwacje, prototypujemy i konsultujemy rozwiązania. Chcemy aby użytkownicy czuli, że mają wpływ na zmianę – tak by projektowania przestrzeń sprzyjała nawiązywaniu więzi międzyludzkich i poprawiała jakość życia lokalnej społeczności.

Pracujemy w różnych skalach – od małych wnętrz urbanistycznych i obiektów publicznych po masterplany i założenia urbanistyczne. Jako ważną część naszej pracy traktujemy zrozumienie złożonego kontekstu społecznego i przestrzennego danego miejsca.

Dla kogo pracujemy
– samorządy i ich jednostki organizacyjne: miasta, dzielnice, osiedla i instytucje publiczne
– wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie
– instytucje komercyjne i ngo’s: firmy deweloperskie, fundacje i stowarzyszenia

W jakich obszarach działamy
– przestrzeń publiczna/wspólna : podwórka, place, skwery, parki
– architektura użyteczności publicznej
– architektura krajobrazu
– rewitalizacja
– projektowanie urbanistyczne

Co oferujemy
– opracowania analiz, diagnoz i wytycznych dotyczących przekształceń i zagospodarowania terenów miejskich
– opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych i koncepcji programowych dla obiektów użyteczności publicznej, terenów miejskich, przestrzeni publicznych
– kompletne opracowania techniczne
– opracowanie masterplanów i projektów urbanistycznych dla istniejących i nowych zespołów miejskich
– projektowanie partycypacyjne
– prototypowanie i testowanie rozwiązań
– badania zachowań użytkowników w całym procesie
– doradztwo strategiczne

Co jest dla nas ważne?

 1. Zmiana jest zawsze procesem ciągłym – proces jest dla nas równie ważny jak projekt.
 2. Włączanie lokalnej społeczności/ użytkowników/ realizatorów w proces zmian.
 3. Zaangażowanie decydentów, jednostek miejskich, interesariuszy komercyjnych.

Braliśmy udział w:

 • Forum Gmin – Przestrzeń dla Partycypacji 2.               9-10.06.2022, Warszawa. Warsztaty w terenie i warsztaty w grupach pt „Projektowanie partycypacyjne”.
 • Sensing our City | Conscious Warsaw – 22.10.2020 (on-line)
 • 7. Forum Praktyków Partycypacji – 1-2.10.2020 (on-line)
 • Przestrzeń dla Partycypacji 2 -spotkanie sieciujące dla gmin- 20-21.01.2020 Warszawa
 • PROJEKT KONSULTACJE – czyli jak zarządzać miastem wspólnie z mieszkańcami – 26.11.2019 Warszawa
 • Jak uzdrowić Służewiec biznesowy? (Grow with Warsaw) – spotkanie warsztatowe 17.09.2019 Warszawa
 • 6. Forum Praktyków Partycypacji – 10-11.06.2019 Gdańsk-Sopot-Gdynia
 • SDGs in Architecture and Urban Planning – konferencja ekspercka 25.03.2019 Warszawa
 • Jak powinna rozwijać się Warszawa? – cykl eksperckich spotkań warsztatowych dla firm deweloperskich 02-04.2019 Warszawa
 • 4. Forum Praktyków Partycypacji – 5-6.06.2017 Lublin
 • DOFA „Open Call” Dolnośląski Festiwal Architektury, Wrocław