oferta

Kim jesteśmy
Interdyscyplinarnym zespołem projektantów pracujących metodami partycypacyjnymi. Współpracujemy z socjologami i psychologami środowiskowymi.
Naszymi partnerami w realizacji projektów są m.in.: Pracownia Szelest, Kształtownia, Fundacja STOCZNIA, Fundacja PZR, ThinkTankMiasto.

Co robimy
Projektujemy przestrzeń wspólną.

W przestrzeni wspólnej chcemy spędzać czas razem, czujemy się w niej u siebie – dlatego projektując włączamy jej obecnych i przyszłych użytkowników w proces zmian. Stawiamy pytania o ich potrzeby, prowadzimy obserwacje, prototypujemy i konsultujemy rozwiązania. Chcemy aby użytkownicy czuli, że mają wpływ na zmianę – tak by projektowania przestrzeń sprzyjała nawiązywaniu więzi międzyludzkich i poprawiała jakość życia lokalnej społeczności.

Pracujemy w różnych skalach – od małych wnętrz urbanistycznych i obiektów publicznych po masterplany i założenia urbanistyczne. Jako ważną część naszej pracy traktujemy zrozumienie złożonego kontekstu społecznego i przestrzennego danego miejsca.

Dla kogo pracujemy
– samorządy i ich jednostki organizacyjne: miasta, dzielnice, osiedla i instytucje publiczne
– wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie
– instytucje komercyjne i ngo’s: firmy deweloperskie, fundacje i stowarzyszenia

W jakich obszarach działamy
– przestrzeń publiczna: podwórka, place, skwery, parki
– architektura użyteczności publicznej
– rewitalizacja
– projektowanie urbanistyczne

Co oferujemy
– opracowania analiz, diagnoz i wytycznych dotyczących przekształceń i zagospodarowania terenów miejskich
– opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych i koncepcji programowych dla obiektów użyteczności publicznej, terenów miejskich, przestrzeni publicznych
– kompletne opracowania techniczne
– opracowanie masterplanów i projektów urbanistycznych dla istniejących i nowych zespołów miejskich
– projektowanie partycypacyjne
– prototypowanie i testowanie rozwiązań
– badania zachowań użytkowników w całym procesie
– doradztwo strategiczne

Co jest dla nas ważne?

 1. Zmiana jest zawsze procesem ciągłym – proces jest dla nas równie ważny jak projekt.
 2. Włączanie lokalnej społeczności/ użytkowników/ realizatorów w proces zmian.
 3. Zaangażowanie decydentów, jednostek miejskich, interesariuszy komercyjnych.

Wykłady i konferencje:

2023

2022

 • 06.2022 Forum Gmin – Przestrzeń dla Partycypacji 2. Warszawa. Warsztaty w terenie i warsztaty w grupach pt „Projektowanie partycypacyjne”.
 • 11.2022 DOFA „Open Call” Dolnośląski Festiwal Architektury, Wrocław

2020

2019

 • 02-04.2019 Jak powinna rozwijać się Warszawa? – cykl eksperckich spotkań warsztatowych dla firm deweloperskich Warszawa
 • 03.2019 SDGs in Architecture and Urban Planning – konferencja ekspercka Warszawa
 •  06.2019 6. Forum Praktyków Partycypacji  Gdańsk-Sopot-Gdynia
 • 09.2019 Jak uzdrowić Służewiec biznesowy? (Grow with Warsaw) – spotkanie warsztatowe Warszawa
 • 11.2019 PROJEKT KONSULTACJE – czyli jak zarządzać miastem wspólnie z mieszkańcami Warszawa

2017

 • 06.2017 4. Forum Praktyków Partycypacji Lublin