Realizujemy projekty w różnych skalach. Od pojedynczych obiektów po zespoły urbanistyczne i masterplany nowych i istniejących obszarów miejskich. W swojej ofercie mamy opracowania studialne, koncepcje programowo-przestrzenne, programy funkcjonalno-użytkowe oraz projekty techniczne (budowlane i wykonawcze), a także procesy konsultacyjne przestrzeni publicznych. Punktem wyjściowym w każdym projekcie jest dla nas zrozumienie kontekstu społecznego i przestrzennego miejsca.