Kołobrzeg – Skwer Pionierów

Kołobrzeg | 2022

Klient

Miasto Kołobrzeg

Powierzchnia

37 344 m2

Faza projektu

koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy

Nagroda

I nagroda w konkursie

Zespół:
Andrzej Jaworski
Anna Kotowska
Zuzanna Trzcińska
Klaudia Wujkowska
Joanna Lipnicka
Ewa Kuhnert
Martyna Kędrzyńska

Projekt krajobrazu: Pracownia Szelest- Maja Skibińska, Aleksandra Wiktorko-Rakoczy
Wizualizacje: Pictureworks

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej "Zielonych Tarasów Kultury w Kołobrzegu
Nagrodę przyznano za koncepcję otwartego formowania Skweru Pionierów Kołobrzegu, wprowadzającą eleganckie, proste formy zabudowy, dobrze korespondujące z bogactwem parkowej zieleni. Rozwiązanie umożliwia równocześnie elastyczną, etapową i „mało inwazyjną" realizację.

Opis autorski:
Projektowane wnętrza krajobrazowe pełnią funkcję nie tylko regeneracyjną, ale umożliwiają codzienne spotkania, udział w zorganizowanych wydarzeniach kulturalnych, czy przypadkowe interakcje.
Projektowany układ kompozycyjny opiera się na czytelnym
połączeniu ze sobą istniejącego parku i projektowanego skweru. Najważniejszym kryterium adaptacji zieleni istniejącej oraz doboru projektowanej jest możliwość tworzenia warunków do zróżnicowanego oddziaływania sensorycznego i pozytywnego wpływania na dobrostan jej użytkowników.
Przebieg ścieżki uzdrowiskowej łączącej poszczególne miejsca skweru, zostanie wytyczony w oparciu o przedepty.
W ten sposób mieszkańcy będą mieli bezpośredni wpływ na ostateczny kształt Skweru Pionierów Kołobrzegu. Obserwacja lokalizacji, które ogniskują aktywność mieszkańców i turystów pozwoli wskazać, które miejsca wymagają poprawy dostępności - o jakich porach i w jakich warunkach pogodowych skupiają ich aktywność.
Etap prototypowania ma też istotną rolę w społecznym odbiorze zmian i identyfikowaniu się z nowym pomysłem na Skwer - można nazwać to etapem wspólnego,
społecznego oswojenia przestrzeni.