Szczecin – Kwartał nr 36

Szczecin | 2016

Klient

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Faza projektu

Opracowanie konkursowe

Nagroda

II nagroda w konkursie

Pobierz pdf

Projekt proponuje przekształcenie kwartału w sąsiedztwo, składające się z czytelnie określonych i zróżnicowanych podwórek, skupionych wokół przestrzeni publicznej. Zasada gradacji stopnia prywatności jest przejrzysta, a obiekty i funkcje odpowiadają potrzebom różnych grup mieszkańców. Przewidziano przekształcenie wnętrza kwartału oraz realizację m.in.: nowego garażu podziemnego, nowego budynku żłobka, modernizację istniejącego budynku biurowego, nowego budynku wielorodzinnego i budynku miejsca aktywności sąsiedzkiej, a także nowych pawilonów usługowych, elementów małej architektury i nasadzeń zieleni. Obiekty, znajdujące się w granicach opracowania, objęte są ochroną konserwatorską na mocy gminnej ewidencji zabytków. Projekt wykonano w ramach konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji obszaru, obejmującego kwartał śródmiejski oznaczony numerem 36 w Szczecinie. Kwartał znajduje się w obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Szczecina (aktualizacja w 2014 roku).