Nowe Centrum Warszawy

Warszawa | 2021

Klient

Miasto Stołeczne Warszawa

Faza projektu

Projekt koncepcyjny

Nagroda

II nagroda w konkursie

II Nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulic Złotej i Zgoda.
Zasadniczym kryterium oceny jakości proponowanych rozwiązań w projekcie stanowi perspektywa konkretnych użytkowników.
Proponowane zmiany w zagospodarowaniu mają służyć nadaniu indywidualnego, oryginalnego charakteru w warstwie przestrzennej i funkcjonalnej głównym wnętrzom urbanistycznym. Celem zagospodarowania poszczególnych miejsc/ wnętrz przedmiotowego terenu jest stworzenie dobrych warunków do podejmowania aktywności społecznych (obok koniecznych i opcjonalnych zgodnie z klasyfikacją J.Ghela), i zaspokojenie potrzeb użytkowników w dedykowanych im obszarach z zachowaniem możliwości elastycznego dopasowywania się do zmieniających się okoliczności.

Zespół:
I etap
Andrzej Jaworski
Anna Kotowska
Jakub Węgrzynowicz
Martyna Kędrzyńska
Joanna Bokuniewicz

II etap
Andrzej Jaworski
Anna Kotowska
Zuzanna Trzcińska
Marta Lewicka
Karolina Hajkowicz
Stanisław Kilian

Konsultacje w zakresie zieleni: Kształtownia.pl Urszula Michalska
Projekt drogowy: Andrzej Jaroński
Wizualizacje: Pictureworks