Warszawa – Skwer Szymanowskiego

Warszawa | 2018

Klient

Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Współpraca

Fundacja STOCZNIA, Kształtownia.pl

Powierzchnia

ok. 7200 m²

Faza projektu

Zrealizowany

Nagroda

Nominacja do Nagrody Architektonicznej Prezydenta M. St. Warszawy

Pobierz pdf

Projektowane zagospodarowanie skweru miało na celu rewitalizację cennego fragmentu urbanistycznego założenia Praga II.
Projekt zakładał dostosowanie zagospodarowania do potrzeb jego użytkowników, które zostały określone w trakcie konsultacji społecznych.
Główne działania projektowe dotyczyły poprawy funkcjonowania skweru w obrębie istniejącego układu przestrzennego. Projekt przewidywał przede wszystkim wymianę istniejącej nawierzchni, obiektów małej architektury, wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, będących uzupełnieniem istniejącej kompozycji roślinnej.

W ramach inwestycji przewidziano i zrealizowano przebudowę istniejącego, zrealizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego „Pokoju publicznego”. Nowa forma "Pawilonu Społecznego" została rozwiązana w postaci małego skweru miejskiego, którego dośrodkowe ukształtowanie siedzisk oraz aranżacja zieleni wygradzającej "pawilon" od sąsiadującej ulicy, stworzyły warunki, aby jego przestrzeń stała się atrakcyjnym miejscem spotkań mieszkańców.

Zastosowano rozwiązania mające znaczenie z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu i redukcji negatywnych efektów dla środowiska przyrodniczego tj. przy projektowaniu dobrano materiały naturalne (drewno i stal), po poddaniu renowacji wykorzystano częściowo elementy dawnego zagospodarowania, w projektowaniu nawierzchni zastosowano materiały przepuszczalne. Duża ilość wygodnych ławek z oparciem i podłokietnikami zapewnia miejsca “przystankowe” osobom starszym i wszystkim innym użytkownikom skweru.

Raport z konsultacji: Jak odmienić Skwer Szymanowskiego?