Warszawa – Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze

Warszawa | 2022

Klient

Dzielnica Wawer

Współpraca

Szelest - projekt krajobrazu

Powierzchnia

42 100 m2

Faza projektu

koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy

Nagroda

I nagroda w konkursie

Zespół:
Andrzej Jaworski
Anna Kotowska
Ewa Kuhnert
Klaudia Wujkowska
Marianna Waśniewska
Zuzanna Trzcińska

Projekt krajobrazu: Pracownia Szelest - Majka Skibińska, Aleksandra Wiktorko
Wizualizacje: Marta Lewicka
Ilustracje: Maja Stanosz


W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców oraz lokalnych władz dzielnicy Wawer oraz w oparciu o badania konsultacyjne powstała koncepcja parku, który w swoim głównym założeniu ma na celu wspieranie tworzenia więzi społecznych, dostępność przestrzeni wspólnych oraz wzmacnianie wizerunku Wawra jako dzielnicy zielonej, zatopionej w przyrodzie.

O atrakcyjności tego miejsca decyduje różnorodność ekosystemowa i bezpośrednie połączenie z lasem.
Ochrona tych elementów jest jednym z głównych założeń przyjętej koncepcji. Proponowana forma Parku Aktywności Rodzinnej umożliwia odwiedzającym odkrywanie naturalnego krajobrazu, co stanowi okazję do integracji i jest esencją aktywności rodzinnej. Zaproszeniem do obserwacji będzie gra terenowa Znajdź to miejsce, która umożliwi również badanie zmieniającego się krajobrazu względem pór roku, pogody, postępującej sukcesji ekologicznej. Dzięki stworzeniu podmokłego ekosystemu mieszkańcy będą mieli okazję do poznania środowiska podmokłego i zasad obiegu wody w przyrodzie bez podnoszenia kosztów środowiskowych.

Ważnym składnikiem odczytanej przez nas tożsamości dzielnicy jest, oprócz powszechnie znanego stylu nadświdrzańskiego, bardziej lokalny krajobraz kulturowy Urzecza. Urzeczanie z uwagi na podmokłość terenu musieli wykształcić umiejętność współżycia z wymagającym środowiskiem przyrodniczym. Tak jak oni kiedyś tworzyli siedliska wśród przyrody, tak dziś natura stanowi enklawę w silnie zurbanizowanym krajobrazie miasta. Zaprojektowanie stref cennych przyrodniczo umożliwi renaturalizację środowiska i stworzenie oazy zieleni pośród zabudowań. Dzięki przyjętej koncepcji wysp aktywności krajobraz nie będzie w całości zawłaszczony przez człowieka, a jego aktywność będzie uzależniona od warunków środowiskowych.