Tarnów – Ulica Wałowa

Tarnów | 2021

Klient

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

Faza projektu

Projekt koncepcyjny

Projekt zagospodarowania ulicy Wałowej wraz z ulicami przyległymi w centrum Starego Miasta w Tarnowie.

Przedmiotem opracowania był projekt koncepcyjny polegający za uprządkowaniu terenu pod względem:
czytelności funkcjonalno-przestrzennej, komunikacyjnej, krajobrazowej oraz estetycznej.
Oprócz rysunków technicznych, opisu i wizualizacji przedstawionych rozwiązań, wykonano badania georadarowe, inwentaryzację zieleni, przeprowadzono krótkie konsultacje społeczne z mieszkańcami okolic ulicy Kupieckiej oraz analizę hydrologiczną terenu, pozwalającą na wdrożenie rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury,
w tym: znaczne zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, wprowadzenie ogrodów deszczowych i systemu małej retencji.
Wyzwaniem projektowym było zaproponowanie zupełnie nowego wyglądu ulic w historycznej tkance pod ścisłym nadzorem konserwatorskim.

Kierunki zmian przedstawione w projekcie dotyczą następujących obszarów:
• Adaptacja do zmian klimatu
• Poprawa dostępności przestrzennej
• Podkreślenie dziedzictwa miejsca
• Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznych

Zespół:
Andrzej Jaworski
Anna Kotowska
Monika Ogrodnik
Zuzanna Trzcińska

Konsultacje:
Drogi- Andrzej Jaroński
Zieleń - Urszula Michalska, Paweł Pytlasiński
Hydrologia - Elżbieta Urbaniak