Piaseczno -Skwer Jana Pawła II

Piaseczno | 2022/2023

Klient

Gmina Piaseczno

Powierzchnia

1445,20 m2

Faza projektu

Zrealizowany

Zespół:
Andrzej Jaworski, Paweł Pytlasiński, Marta Lewicka
Wizualizacje: Marta Lewicka

Projekt remontu skweru im. Jana Pawła II w Piasecznie ma celu dostosowanie przestrzeni do aktualnych potrzeb jego użytkowników poprzez wprowadzenie rozwiązań nadających przestrzeni charakter reprezentacyjny.