Warszawa- Centrum Lokalne Bazar Rogatka

Warszawa | 2018

Klient

Miasto Stołeczne Warszawa

Faza projektu

Projekt koncepcyjny

Nagroda

III miejsce w konkursie

Zespół

Andrzej Jaworski, Aleksandra Zakęś, Monika Tymińska, Julia Wąsak

Konkurs na zagospodarowanie Bazaru Rogatka w Warszawie na Kamionku.

Praca została nagrodzona za:
• Wykonane analizy historycznej i wskazanie złożoności obszaru Kamionka
• Interesujące propozycje przybliżenia historii obszaru nie poprzez standardowe wystawy
czy makiety, ale wprowadzenie rozwiązań przestrzennych (m. in. sad gruszany, gołębniki )
• Dobrą organizację targowiska w centralnej części obszaru i ogrodu społecznego w części wschodniej
• Bardzo czytelne i trafne etapowanie
• Poszanowanie istniejących drzew, zachowanie wykonanej posadzki oraz uwzględnienie zachowanie wskazanych elementów istniejących
• Prawidłową obsługę komunikacyjną dostosowaną do obsługi programu handlowego i usługowego
• Dostosowanie przyjętych rozwiązań do tymczasowego charakteru użytkowania obszaru