Góra Św.Anny – Muzeum Czynu Powstańczego

Góra Św.Anny | 2022

Klient

Muzeum Śląska Opolskiego

Powierzchnia

4300 m²

Faza projektu

Projekt koncepcyjny

Nagroda

Wyróżnienie w konkursie

Zespół:
Andrzej Jaworski
Anna Kotowska
Mania Waśniewska
Zuzanna Trzcińska
Karolina Reguła

Projekt zieleni: Pracownia Szelest
Wizualizacje: Pictureworks Studio, Marta Lewicka