Warszawa – Skwer Wandy Lurie

Warszawa | 2017

Klient

Urząd Dzielnicy Wola M. St. Warszawy

Współpraca

Kształtownia.pl

Powierzchnia

4500 m²

Faza projektu

Zrealizowany

Pobierz pdf

Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie terenu skweru Wandy Lurie w Warszawie o powierzchni ok. 4500 m², tj. wykonanie nowych chodników oraz ciągów pieszych, wykonanie nowych murów oporowych, wymiana nawierzchni, gospodarka zielenią (przesadzenia oraz nowe nasadzenia), oświetlania parkowego oraz instalacji odwodnienia. W ramach inwestycji zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej zdolności poruszania się poprzez niwelację terenu, zmianę geometrii ścieżek oraz likwidację schodów zewnętrznych na głównym ciągu pieszym. Zgodnie z koncepcją stworzono strefę murawy wypoczynkowej wraz z górką (mieszanka traw odporna na deptanie), strefę parkową o bujnej roślinności krzewiasto bylinowej, strefę otoczenia placu sąsiedzkiego, placu zabaw oraz ćwiczeń. Skwer uzupełniono o oświetlenie. Materiał posadzkowy nawiązuje do zabytkowej zabudowy Kolonii Wawelberga. Ścieżki drugorzędne są wykonane z nawierzchni mineralnej (przepuszczającej wodę). Projekt realizowany był w procesie połączonym z konsultacjami społecznymi.