Siemianice- Centrum Kultury, Usług Społecznych i Przychodnia Zdrowia

Siemianice, gmina Słupsk | 2022

Klient

Gmina Słupsk

Powierzchnia

4 255 m²

Faza projektu

Projekt koncepcyjny

Siemianice - Centrum Kultury, Usług Społecznych i Przychodnia Zdrowia
W specyficznym krajobrazie podmiejskich osiedli, w zmieniającym się rolniczym otoczeniu, jako nowe funkcjonalne centrum sołectwa i gminy zaproponowano miejsce spotkań - symboliczne wiejskie siedlisko o współczesnej formie architektonicznej.
Celem projektu krajobrazu było przywrócenie równowagi środowiskowej czyli wytworzenie stabilnego, bioróżnorodnego siedliska również w przyrodniczym znaczeniu- krajobrazu samoregeneracyjnego.

Zespół:
Andrzej Jaworski
Anna Kotowska
Monika Ogrodnik
Emma Zawadzka
Marta Lewicka
Paweł Pytlasiński

Wizualizacje:
Marta Lewicka

Projekt krajobrazu:
Pracownia Szelest