Środa Śląska – Polskie Domy Drewniane

Środa Śląska | 2021

Klient

Polskie Domy Drewniane

Współpraca

KAPE

Faza projektu

Projekt koncepcyjny

Dwuetapowy konkurs organizowany przez Polskie Domy Drewniane.

Plac Główny i lokalne place połączone są z systemem przestrzeni publicznych miasta i wyznaczają podstawową siatkę krystalizującą plan osiedla.
Regularność siatki jest przełamana przebiegiem zrewitalizowanego dawnego kanału melioracyjnego i projektowanego jako kanału zakończonego zbiornikiem stanowiącym podstawowy element systemu retencji wody opadowej. Wzdłuż kanału prowadzone są wewnątrz osiedlowe aleje spacerowe. Osiedle okalają linearne parki o zróżnicowanym charakterze, z którymi połączone są dziedzińce kwartałów, zapewniając dodatkową sieć połączeń pieszych z terenami rekreacji i pozwalających skracać sobie drogę.
Kwartały zabudowy których krawędzie wyznaczają przestrzenie publiczne mają rożną intensywność, która zmniejsza się w kierunku granic miasta, przechodząc od zwartej pierzejowej zabudowy do miejskich wielorodzinnych willi w rozległych ogrodach.

Zespół architektoniczny w składzie:
KAPE
Katarzyna Sawicka
Aleksandra Sybilska
Michał Pierzchalski

Zespół urbanistyczny w składzie:
JAZ+Miasto
Andrzej Jaworski
Paweł Pytlasinski
Aleksandra Warowna
_
wizualizacje: Wizard 3D Studio