Bydgoszcz – Centrum Kultury FORDON

Bydgoszcz | 2021

Klient

Miasto Bydgoszcz

Faza projektu

Projekt koncepcyjny

Projekt przekształcenia dawnej "tysiąclatki" na Centrum Kultury to proces rozłożony na szereg etapów, poprzedzonych dokładnym zbadaniem potrzeb przyszłych użytkowników.
Konsultacje społeczne prowadził doświadczony zespół z Fundacji Pracownia Zrównoważonego Rozwoju (PZR) przy współpracy z Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz naszego zespołu.

Cały układ urbanistyczny został zaprojektowany zgodnie z modernistycznymi założeniami - ulokowania szkoły w centrum założenia mieszkaniowego z dostępem pieszym i komunikacją drogową wokół niego.
Liczne okrągłe place zabaw i zieleńce rozmieszczono swobodnie pomiędzy zabudową.

W ramach zadania stworzono przestrzenie publiczne o zróżnicowanym charakterze: lokalnym i ponadlokalnym. Powiększono strefę wejściową, uzupełniając ją o dodatkowe funkcje zwiększające jego atrakcyjność. W ramach przebudowy budynku powstała nowa sala wielofunkcyjna, kawiarnia, miejsce dedykowane seniorom, miejsce wspólnych zajęć kulinarnych, świetlice, studio nagrań, sale warsztatowo-artystyczne, sale prób i reżyserii dźwięku, sale ćwiczeń, przestrzeń dedykowana działalności organizacji pozarządowych(NGO), czytelnia, sale komputerowe, oraz mała szkoła muzyczna na ostatnim piętrze.
W ramach aranżacji wewnętrznego dziedzińca, jego program został wzbogacony o ogródki warzywne, szklarnie i zewnętrzna scenę koncertową.

Zespół:
Andrzej Jaworski
Aleksandra Warowna
Anna Pruszyńska
Karolina Reguła

Współpraca
Paweł Pytlasiński

Wizualizacje
Marta Lewicka