Rynek w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria | 2023

Klient

Gmina Góra Kalwaria

Współpraca

Pracowania Szelest

Powierzchnia

5725 m2

Faza projektu

koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy

Zespół:
Andrzej Jaworski
Anna Kotowska
Joanna Lipnicka
Klaudia Wujkowska
Monika Gierbisz
Monika Ogrodnik

Ilustracje:
Marina Tsyhanova
Joanna Lipnicka

Konsultacje społeczne : Informacja na stronie Gminy