Rynek w Trzebiatowie

Trzebiatów | 2023

Klient

Miasto Trzebiatów

Powierzchnia

10 045 m2

Faza projektu

koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy

Nagroda

I nagroda

Zespół:
Andrzej Jaworski
Anna Kotowska
Ewa Kuhnert
Joanna Lipnicka
Zuzanna Trzcińska
Klaudia Wujkowska

Projekt krajobrazu: Pracownia Szelest - Maja Skibińska i Aleksandra Wiktorko
Identyfikacja szyldów: Małgorzata Chustecka
Makieta: Grażyna Barańska, Aleksandra Kowalczyk, Maryna Tsyhanova

Uzasadnienie:
Pierwszą nagrodąę przyznano za czytelną dyspozycję przestrzeni rynku szanującą uwarunkowania historyczne i jednocześnie otwartą na współczesne i przyszłe potrzeby mieszkańców miasta i turystów.
Autorzy wrażliwie i z szacunkiem podchodzą do zastanych wartości miejsca, wykorzystują motywy bruków i ukośnych pasów dla stworzenia jasnej i klarownej kompozycji przestrzennej. Projekt proponuje elastyczną i otwartą przestrzeń właściwą dla przyjęcia różnych aktywności, jednocześnie zapewnia kameralne miejsca wypoczynków w ramach zachowanych i projektowanych stref zieleni. Autorzy wnikliwie przeanalizowali potrzeby miejsca i przewidzieli rozwiązania dotyczące zapewnienia dostępnych dojść i wejść dla lokali użytkowych w pierzejach rynku a także zaproponowali poszerzenie przestrzeni przyległych do tych lokali co umożliwi rozwinięcie ich działalności. Projekt przewiduje właściwe rozwiązania w zakresie organizacji ruchu oraz parkowania samochodów otwarte na przyszłe przekształcenia i ograniczenia. Praca z poszanowaniem dla aspektów ekologicznych przewiduje rozwiązania i środki techniczne realne do realizacji i racjonalne eksploatacyjnie.

Konsultacje społeczne: Podsumowanie