Warszawa – „Szkoła przyjazna klimatowi”

Warszawa | 2022/2023

Klient

Urząd Dzielnicy Wawer

Współpraca

Fundacja Sendzimira

Powierzchnia

7070 m²

Faza projektu

Zrealizowany

Zespół:
Andrzej Jaworski
Anna Kotowska
Paweł Pytlasiński
Monika Ogrodnik
Zuzanna Trzcińska

Projekt wprowadzenia błękitno-zielonej infrastruktury na terenie szkoły podstawowej nr 195 w Warszawie, w dzielnicy Wawer w ramach projektu "Szkoła przyjazna klimatowi - Modelowe centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście". Podczas kilku etapów warsztatów oraz prototypowania rozwiązań na dziedzińcu szkoły, uczennice/uczniowie zdecydowały/li o docelowych rozwiązaniach.

Projekt zakłada: budowę ogrodów deszczowych, zbiorniki retencyjne na deszczówkę, zwiększenie powierzchni biologicznie-czynnej, nowe nasadzenia krzewów i drzew, oraz nowe miejsca spotkań dla uczennic/uczniów.

Konsultacje z udziałem społeczności szkoły: Konsultacje – podsumowanie

Więcej o projekcie : spk.sendzimir.org.pl