Mysłowice – Przewiązka i Trójkąt Trzech Cesarzy

Mysłowice | 2023/24

Klient

MZGK Mysłowice

Faza projektu

projekt koncepcyjny

Zespół:
Andrzej Jaworski
Ewa Kuhnert
Monika Gierbisz
Julia Krawczyk

ilustracje
Maja Stanosz

Opis koncepcji:
Projekt Ścieżki historycznej wraz z pętlą spacerową.
Początkiem ścieżki historycznej jest Przewiązka, będąca pozostałością po stacji emigracyjnej.
Adaptacja budynku na muzeum pozwoli stworzyć przestrzeń do opowiedzenia historii miasta i historii emigracji.
Dalej trasa wiedzie przez Park Promenada, następnie osiedlową ulicą, aż nad Przemszę w rejon Trójkąta Trzech Cesarzy.

Trójkąt Trzech Cesarzy to obszar o szczególnej lokalizacji geograficznej, znajdujący się na styku, dawniej istniejących w tym miejscu trzech mocarstw,
a obecnie trzech miast. Krzyżują się tu dwie rzeki: Biała Przemsza i Czarna Przemsza. To unikalne miejsce ze względu na swoje położenie, o cennych walorach przyrodniczych, pełne śladów historii.
Celem projektu było skomunikowanie odrębnych obszarów przeciętych szlakiem kolejowym oraz rzeką Przemszą, przekształcając je we wzajemnie uzupełniające
się strefy funkcjonalne. Koncepcja zagospodarowania obejmuje aktywności o zróżnicowanym charakterze, pozwalające zaspokoić potrzeby mieszkańców i przyjezdnych w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej.