+

Centrum Nauki Kopernik

Projekt: VI 2017

Centrum Nauki Kopernik

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé-Deda, Katarzyna Żaczek, Magda Niedzielska, Michał Pierzchalski, Marcin Krysiak

Współpraca: Krajowa Agencja Poszanowania Energii


Projekt konkursowy na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (PPK) obejmuje program funkcjonalno-użytkowy wraz z otoczeniem budynku. Struktura konstrukcyjna budynku PPK jest czytelna zarówno widziana wewnątrz, jak i obserwowana z przestrzeni publicznej. Od strony ulicy obiekt jest wyrafinowany technologicznie, aktywny i zintegrowany z systemami budynku, natomiast elewacja związana z przestrzenią parku i nadwiśla jest prosta, surowa i pasywna. Zaproponowane są technologiczne rozwiązania dla budynku energooszczędnego. Wewnętrzny podział  funkcjonalny, sposób i intensywność użytkowania różnych przestrzeni są odzwierciedlone w elewacji. Przyległe do budynku tarasy stanowią rozszerzenie i uzupełnienie programu funkcjonalnego obiektu. PPK to  rozpoznawalny budynek, który jednocześnie stanowi kompozycyjne dopełnienie dla istniejącego obiektu CNK.